VOOR VZW’S

Coach van ondernemers in social profit

Als vereniging zonder winstoogmerk bent u actief in een geheel eigen domein met een daaraan verbonden bijzondere regelgeving. Fiscadvies is vertrouwd met het juridisch kader waarin u opereert en fungeert graag als uw gids. Wij helpen u met alle verplichten omtrent uw vzw en bekijken welke optimalisaties mogelijk zijn. Vlekkeloos een vzw opstarten waarbij we samen alle wettelijke checkboxes afvinken? De toekomst van uw vzw uitstippelen met een strategisch begrotingsplan? We zijn uw financiële en fiscale ruggensteun achter de schermen, waardoor u zich op de voorgrond zorgeloos kan toeleggen op de kernactiviteiten van uw vereniging. 

Een vzw oprichten en beheren? Dan mag u Fiscadvies bellen voor …

  • Wettelijke verplichtingen opstart vzw
  • De begroting van een vzw opmaken
  • Vereenvoudigde boekhouding voor een kleine vzw
  • Volledige boekhouding voor een grote vzw
  • Opbrengstrekening openen
  • Rechtspersonenbelasting aangeven
  • Jaarrekening vzw opstellen
  • Jaarrekening vzw neerleggen
  • Het bestuursorgaan van een vzw adviseren als extern bestuurder: op boekhoudkundig, juridisch, strategisch of financieel vlak

Vereniging in beweging

Een vzw staat niet stil, niet letterlijk en niet figuurlijk. Fiscadvies neemt het voortouw op het ritme van uw vereniging. We stellen uw doelen scherp, helpen u om meerdere targets te combineren en starten tijdig met de opmaak van uw nieuwe begroting. In theorie bestaat ons team uit boekhouders, fiscalisten en juristen, in de praktijk kan u rekenen op initiatiefnemers die uw vzw ter harte nemen. 


De boekhouding van uw vzw accuraat en allesomvattend laten bijhouden?

Schakel Fiscadvies in

Digitalisering als rode draad doorheen Fiscadvies

Wij verzorgen uw boekhouding 100 % digitaal, via een kant-en-klare set van gebruiksvriendelijke businesstools die perfect met elkaar connecteren en waartoe u 24/7 toegang hebt. Papieren paperassen? Manuele invoer? Voorgoed verleden tijd voor de klanten van Fisadvies. Onze digitale way of working vermijdt dubbel werk, complexe opvolging en menselijke fouten. Een win-win voor u en voor ons.

Meer items
VOOR VZW’S

VOOR VZW’S

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x