Nu ook een tax shelter voor groeibedrijven!

Al sinds 2016 kan u een belastingvermindering krijgen wanneer u investeert in een startende onderneming (startup). Maar in april 2018 besliste de regering om die maatregel uit te breiden en ook te laten gelden voor groeibedrijven (scale ups). 

2016: De Tax shelter voor startups/startende bedrijven

In 2016 werd beslist om een belastingvermindering toe te kennen aan particulieren die risicokapitaal zouden verschaffen aan startende ondernemingen. Deze zogenaamde Tax Shelter voor startende ondernemingen blijkt erg populair en wordt nu uitgebreid.

Wanneer je als particulier nieuwe aandelen verwerft van een startende vennootschap, kan je aanspraak maken op een belastingvermindering in je personenbelasting van 30 of 45%. De vennootschap moet weliswaar jonger dan 4 jaar zijn.

Interessant is ook dat je geld kan ophalen d.m.v. crowdfunding. Twee erkende en vergunde platformen die je hiervoor kan gebruiken zijn Spreds (voorheen MyMicroInvest) en Lita.co. Deze laatste speelt vooral in op projecten met een sociaal oogmerk. Voor een volledige lijst van platformen kan je hier terecht.

Meer informatie over de Tax shelter voor startups vind je hier.

2018: Ook een Tax shelter voor scale ups/groeibedrijven

De maatregel hierboven wordt nu uitgebreid naar groeibedrijven door de wet van 26 maart jongstleden. Dit is de wet "betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie", gepubliceerd op 30 maart 2018. Je krijgt hierdoor als particulier een belastingvermindering van 25% (in je personenbelasting) als je nieuwe aandelen verwerft van een groeibedrijf. Dit mag zowel rechtstreeks als via een crowdfunding platform zoals hierboven.

Deze belastingvermindering wordt toegekend in het aanslagjaar dat volgt op het jaar dat je de investering deed. Let wel: dit geldt enkel voor maatregelen die in geld betaald zijn. Een inbreng in natura is dus uitgesloten.

Meer informatie over de Tax shelter voor scale ups vind je hier.

Wat is een scale up/groeibedrijf?

Maar wat is een groeibedrijf precies? Volgens de wet van 26 maart moet een bedrijf aan de volgende criteria voldoen om als groeibedrijf herkend te worden:

  • Tussen 4 en 10 jaar oud.
  • Tussen 10 en 50 voltijdse werknemers.
  • Een groei van minimum 10% in werkgelegenheid en/of omzet in de 2 voorgaande boekjaren.
  • Een balanstotaal van maximaal 4.500.000 euro.
  • Een jaaromzet (exclusief BTW) van maximaal 9.000.000 euro.

De onderneming moet m.a.w. steeds een kleine onderneming zijn. Bedrijven die niet voldoen aan een van deze voorwaarden, kunnen dus geen gebruik maken van de maatregel.

Hervorming: Fiscale rugzak van € 500.000

De uitbreiding van de Tax shelter-maatregel brengt ook een nieuwe manier van kapitaal ophalen met zich mee voor de bedrijven in kwestie. Elke kleine vennootschap kan nu rekenen op een "fiscale rugzak" van 500.000 euro waar ze extra kan uit putten: de vennootschap kan tot 250.000 euro ophalen in de startup-fase (eerste 4 jaar van opstart), waarna ze in de scale up-fase nogmaals hetzelfde bedrag kan verwerven. 

Voor investeerders verandert er ook wat: als particulier kan je maximaal 100.000 euro per jaar via beide systemen investeren.

Bent u bedrijfsleider van de onderneming? Dan heeft u geen recht op de belastingvermindering tenzij u het mandaat onbezoldigd uitvoert.


Uw boekhouding in mensentaal?

Op zoek naar een boekhouder die u in mensentaal verder helpt? Welkom bij Fiscadvies, een straf team van boekhouders en fiscalisten in Leuven en Vilvoorde.

Vragen over je boekhouding?

► Contacteer Fiscadvies

Door: Thomas Hendrikx

Meer items
Nu ook een tax shelter voor groeibedrijven!

Nu ook een tax shelter voor groeibedrijven!

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x