Nieuwsflash: De 32 extra maatregelen van het Zomerakkoord

Het Zomerakkoord

Vorige vrijdag (27/10) publiceerde de ministerraad 32 maatregelen over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Met deze stap komt de uitvoering van het Zomerakkoord weer wat dichterbij. De maatregelen moeten nu wel nog door het parlement worden goedgekeurd alvorens ze van kracht kunnen worden. 

Veruit de grootste verandering is de tariefverlaging van de vennootschapsbelasting, een progressieve vermindering met focus op KMO's: 

Hier komen nog een aantal fiscaal voordelige bijsturingen bovenop:

 • De investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd naar 20% voor investeringen tussen 1/1/18 en 31/12/19.
 • Ook de DBI-aftrek wordt verhoogd van van 95% naar 100%.

De keerzijde van de medaille...

 • Zaakvoerders moeten zichzelf een minimumbezoldiging uitkeren van 45.000 EUR. Hiermee wil men vermijden dat iedereen een vennootschap zou starten nu de vennootschapsbelasting verlaagd is. Indien één en dezelfde natuurlijk persoon bedrijfsleider is in meerdere vennootschappen, wordt de totale minimale bezoldiging die over de verschillende vennootschappen dient te worden uitbetaald, geplafonneerd op 75.000 EUR.
   
 • Om misbruik van de notionele interestaftrek te voorkomen, kan deze vanaf nu enkel nog op bijkomend kapitaal toegepast worden.
   
 • De investeringsreserve verdwijnt volledig.
   
 • Overgedragen verliezen worden beperkt in functie van het resultaat van het jaar. Hierdoor krijg je minder vrijheid in het overdragen van je resultaat.
   
 • Bij niet-aangifte in de vennootschapsbelasting wordt het forfait waarop belastingen worden berekend vanaf 2018 opgetrokken naar 34.000 euro. In 2020 wordt dit zelfs opgetrokken naar 40.000 euro.
   
 • Ondernemingen worden aangespoord om aan voorafbetaling te doen van de belastingen. Er wordt nu reeds een vermeerdering berekend als dit niet wordt toegepast, maar de basisrentevoet die gebruikt wordt om de vermeerdering te berekenen, wordt opgetrokken naar 3%.
   
 • Planningstechnieken, zoals het vooruitbetalen van huur, zijn niet meer mogelijk omdat het matching principe verplicht wordt. Dit betekent concreet dat de kosten die je maakt in het volgende boekjaar dus ook pas in het volgend boekjaar aftrekbaar zullen zijn.
   
 • Voor risico's en kosten kan je voorzieningen aanleggen. Dit mechanisme wordt beperkt voor nieuwe voorzieningen of de uitbreiding van reeds bestaande voorzieningen vanaf 1/1/18. 
   
 • Supplementen die na controle worden gevestigd gaan ook effectief belast worden, zelfs al is er overgedragen verlies. 
   
 • Vrijgestelde reserves die in aanmerking komen, kunnen in 2020 en 2021 omgezet worden in gewone belaste reserves aan een verlaagd tarief van 15%.

De autofiscaliteit: wat verandert er?

Met deze nota wil de regering de autokosten in de personen- en vennootschapsbelasting anders behandelen dan voorheen. De huidige aftrekregeling van 75% voor eenmanszaken wordt vanaf 1/1/18 vervangen door de aftrekregeling in functie van CO2-uitstoot. Deze is vergelijkbaar met de reeds bestaande regeling voor vennootschappen, maar wel steeds met een minimumaftrekbaarheid van 75%.

Vanaf 2020 verandert de regeling opnieuw voor eenmanszaken: de CO2-formule wordt aangepast met een maximale aftrekbaarheid van 100%. Let wel, dit geldt alleen voor wagens die na 1/1/18 werden aangekocht. Belangrijk om weten is dat dit ook van toepassing wordt op vennootschappen om zo de 2 vormen van ondernemerschap gelijk te trekken. De aftrek van 120% voor elektrische wagens verdwijnt dan weer.

‘Fake hybrides’, de wagens die slechts een korte afstand met hun batterij kunnen afleggen, worden fiscaal ook minder aantrekkelijk gemaakt.

Meer weten?

Je kan ons altijd vrijblijvend een mailtje sturen. Dat kan je doen door hier te klikken!

 

Meer items
Nieuwsflash: De 32 extra maatregelen van het Zomerakkoord

Nieuwsflash: De 32 extra maatregelen van het Zomerakkoord

Deel met je vrienden:
Meer items