De winstdeelname voor werknemers

Het Zomerakkoord

Het Zomerakkoord van de regering is voorlopig nog maar voor een deel in definitieve beslissingen gegoten. Stelselmatig zullen we dus te horen krijgen hoe de praktijk eruit ziet. Een van de beslissingen die wél reeds in werking treedt, is de winstdeelneme voor werknemers. We leggen even uit waarom je hier best rekening mee houdt.

 

De winstdeelname voor werknemers: hoe begin je eraan?

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgever hun werknemers laten deelnemen in de winst zonder dat zij hiervoor aandelen in de vennootschap moeten bezitten. Door het gunstige fiscale regime en de minder strenge toetredingsvoorwaarden zou de werknemer netto quasi het dubbele overhouden vergeleken met een klassieke bonus.

De winstpremie wil ook ten dele komaf maken met de strenge voorwaarden en regels die gelden voor de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus uit CAO nr. 90. Hoe pak je dit nu aan? Je moet om te beginnen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De winstdeelname is een extra op het bestaande loonpakket en kan geen ander loonelement vervangen.
  • Het bedrag van de deelname mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa.
  • Er moet winst zijn om een deelname te kunnen uitdelen.
  • Een onderscheid in verschillende werknemerscategorieën en/of verschillende berekeningswijzen is mogelijk. Dit dan wel opgenomen worden in een cao of toetredingsakte.

 

Is het fiscaal interessant?

De winstdeelname geniet een fiscaal en parafiscaal gunstregime. Kijk maar naar de volgende bijdragen die verschuldigd zijn:

  • Geen werkgeversbijdrage.
  • Wel een sociale bijdrage werknemer van 13,07%
  • Belangrijk: de belastingen voor de werknemer bedragen slecht maar 7%
  • Werkgever betaalt belastingen volgens tarief van de vennootschapsbelasting

 

 Winstdeelname

 Klassieke Cashbonus

 Brutobedrag bonus

 1000 eur

 1000 eur

 Kost werkgever

 1408,45 eur (we gaan uit van 29% belastingen)

 1250 eur (we gaan uit van 25% werkgeversbijdrage)

 Sociale bijdrage werknemer 13,07%

 130,70 eur

 130,70 eur

 Belastbaar werknemer

 869,30 eur

 869,30 eur

 Belastingen werknemer

 60,85 eur (7%)

 434,65 eur (we gaan uit van 50%)

 Netto

 808,45 eur

 434,65 eur

Op het eerste zicht lijkt de kost bij de werkgever dus hoger te liggen, maar de werknemer houdt wel significant meer over. De verhouding tussen de kost voor de werkgever en het netto van de werknemer bij winstdeelname is 1,74. Bij de gewone cashbonus is dit veel hoger: maar liefst 2,88. 

Te meer omdat de toelatingsvoorwaarden veel soepeler zijn dan de niet-recurrente bonus, is dit systeem erg interessant om werknemers te vergoeden. Let wel: de CAO-bonus blijft nog iets wel voordeliger, maar vraagt dan weer veel aandacht en tijd om te implementeren. 

 

Meer weten?

Je kan ons altijd vrijblijvend een mailtje sturen met je vragen. Dat kan je doen door hier te klikken!

 

Meer items
De winstdeelname voor werknemers

De winstdeelname voor werknemers

Deel met je vrienden:
Meer items