Als bedrijfsleider in de woning van uw vennootschap wonen: vanaf nu minder zwaar belast?

Als zelfstandige-bedrijfsleider wonen op kosten van je vennootschap?

Als bedrijfsleider kunnen u een aantal voordelen ter beschikking gesteld worden zoals een bedrijfswagen, een gsm of een laptop. Maar het is ook mogelijk om een woonst voorzien. Net zoals u belast zal worden op het voordeel dat u uit die wagen of laptop haalt, zal u echter ook belastingen dienen te betalen op het voordeel dat u uit een woonst haalt.

Hoe wordt dit voordeel alle aard berekend?

In het berekenen van dit voordeel wordt sinds de regering-Di Rupo een onderscheid gemaakt tussen vennootschappen en eenmanszaken. Wordt de woning ter beschikking gesteld door een vennootschap? Dan zal het belastbaar voordeel bijna 4 keer groter zijn dan wanneer een eenmanszaak dezelfde woning zou ter beschikking stellen.

In beroepsprocedures wordt het onderscheid tussen deze 2 systemen echter regelmatig aangevochten als zou het gaan om een vorm van discriminatie. Dit lijkt nu te worden bevestigd: recent hebben zowel het hof van beroep in Gent als het hof van beroep in Antwerpen inderdaad geoordeeld dat dit onderscheid ongegrond is. De arresten van deze hoven zijn echter niet algemeen geldend, met heel wat onduidelijkheid tot gevolg.

Om deze onduidelijkheid weg te werken, kondigde minister van financiën Van Overtveldt vorige maand aan dat dit onderscheid ongedaan gemaakt wordt.

Wat betekent dit voor u als zelfstandige?

Indien u als bedrijfsleider een woonst ter beschikking krijgt van uw vennootschap, zal uw voordeel alle aard mogelijks op een gunstigere manier kunnen berekend worden dan voorheen het geval was. Door het onderscheid ongedaan te maken, valt u immers terug op de forfaitaire berekeningswijze die bij eenmanszaken gebruikt wordt. Het voordeel dat hieruit voortvloeit, is doorgaans beduidend lager, wat uiteraard een impact heeft op de te betalen belastingen.

Wat met uw boekhouding uit het verleden?

Het ogenblik lijkt aangebroken om ook de aanslagen uit het verleden bij de hand te nemen en deze te analyseren in het licht van deze ontwikkelingen. Indien u een woning ter beschikking kreeg van uw vennootschap en dit voordeel op een forfaitaire manier werd berekend, kan u deze (te hoge) waardering betwisten middels een bezwaarschift. Naar onze mening kan het nu zinvol zijn zo’n bezwaarschrift in te dienen gezien de arresten van het hof van beroep. 

Wij bekijken uiteraard graag met u of dit in uw dossier zinvol is.


Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Op zoek naar een boekhouder die u in mensentaal verder helpt? Welkom bij Fiscadvies, een straf team van boekhouders en fiscalisten in Leuven en Vilvoorde.  

Vragen over uw boekhouding? 

Contacteer Fiscadvies


Door: Thomas Hendrikx

Meer items
Als bedrijfsleider in de woning van uw vennootschap wonen: vanaf nu minder zwaar belast?

Als bedrijfsleider in de woning van uw vennootschap wonen: vanaf nu minder zwaar belast?

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x