06 april 2018

Als 45-plusser starten als zelfstandige met de transitiepremie

Als 45-plusser starten als zelfstandige met de transitiepremie


Om mensen die gebruik maken van een werkloosheidsuitkering te activeren, nam de overheid afgelopen zomer een aantal maatregelen. De transitiepremie, gericht op werkloze 45-plussers, is er daar één van en werd deze maand van kracht.

Vanaf 15 maart van dit jaar kan je beschikken over een extra premie als je als 45-jarige de stap naar ondernemerschap zet. Je zou maar liefst 24 maanden recht hebben op een (weliswaar afnemende) maandelijkse premie als je in hoofdberoep ondernemer wordt.

Let wel: hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden! We vatten de regeling kort samen:

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze premie?

 • Je zal actief zijn in hoofdberoep na 14/03/2018 en je zal dat ook gedurende de hele duurtijd blijven. De overstap van bijberoep naar hoofdberoep telt ook.
 • Je hebt met succes een prestarterstraject gevolgd zoals bv. "Maak werk van je zaak".
 • Je bent gestart met een zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden na het voltooien van je prestarterstraject en minimaal de maand voor de toekenning van de premie. Je kan de premie m.a.w. niet ontvangen "met het oog op".
 • Je bent minstens 45 jaar oud en je hebt de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt.
 • Je ontvangt momenteel een uitkering en bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende. Het gaat over de volgende uitkeringen:
  • Werkloosheidsuitkering (voor volledige werkloosheid)
  • Uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid (mits toestemming van een arts)
  • Uitkeringen ten gevolge van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
  • Financiële steun in het kader van maatschappelijke hulp of een leefloon
 • Jij of de vennootschap waarvan je zaakvoerder/bestuurder bent zijn gedurende de volledige looptijd in het Vlaamse Gewest gevestigd.

Met welke voorwaarden moet je nog rekening houden? 

 • Je mag de premie niet cumuleren met andere premies of subsidies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid.
  • Let op: je kan het systeem "Springplank naar zelfstandige" dus niet combineren met deze premie! Je kan evenwel het Springplank-traject eerst volgen en nadien je transitiepremie aanvragen.
 • Je mag je activiteiten als loontrekkende niet doelbewust afbouwen of stopzetten met het oog op het verkrijgen van deze premie.
 • Je mag geen diensten verrichten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van de laatste werkgever waar je voor gewerkt hebt.
 • Als je de premie nogmaals wil aanvragen, zal je 6 jaar moeten wachten na de laatste uitbetaling van de eerste premie


Hoeveel bedraagt de transitiepremie?

Tijdsperiode

Maandelijkse premie (€)

Maand 1 t.e.m. 3

1000

Maand 4 t.e.m. 6

900

Maand 7 t.e.m. 9

800

Maand 10 t.e.m. 12

700

Maand 13 t.e.m. 15

600

Maand 16 t.e.m. 18

500

Maand 19 t.e.m. 21

400

Maand 22 t.e.m. 24

300


Wil je als zelfstandige starten met de transitiepremie?

Dan ben je bij Fiscadvies aan het juiste adres! Wij bekijken graag met jou of je hiervoor in aanmerking komt.

Als je al klant bent, neem je best contact op met jouw aanspreekpunt. Samen kijken we wat mogelijk is in jouw specifieke situatie.


Op zoek naar een boekhouder die je in mensentaal verder helpt? Welkom bij Fiscadvies, een straf team van boekhouders en fiscalisten in Leuven en Vilvoorde.

Vragen over je boekhouding?

► Contacteer Fiscadvies

Door: Thomas Hendrikx

Meer items
Als 45-plusser starten als zelfstandige met de transitiepremie

Als 45-plusser starten als zelfstandige met de transitiepremie

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x