26 oktober 2022

Het laatste kwartaal: optimalisaties voor de afsluiting van het boekjaar

Bij de start van het laatste kwartaal van dit kalenderjaar blikken onze fiscale experts vooruit op het einde van het boekjaar. Op basis van een tussentijdse prognose gaat je boekhouder na welke fiscale optimalisaties opportuun zijn voor het einde van het boekjaar. Van investeringen tot pensioensparen, we zetten de meest voorkomende optimalisaties op een rijtje.

Reculer pour mieux sauter: de tussentijdse prognose

Wanneer het laatste kwartaal van het boekjaar aanbreekt, schakelt je boekhouder een versnelling hoger en controleert hij of zij jouw dossier ter voorbereiding van de afsluiting van het boekjaar. De loonpakketten en sociale verzekeringen worden gecontroleerd en afgrenzingen worden waar nodig gemaakt (bijvoorbeeld, wanneer een lopende verzekering het kalenderjaar overschrijdt). Als je dat wenst, stelt je boekhouder tijdens het laatste kwartaal van het boekjaar een tussentijdse prognose op. Omdat jouw dossier wekelijks wordt bijgewerkt en je boekhouder regelmatig terugkoppelt om de laatste gegevens op te vragen, beschikt hij of zij over alle gegevens om een accuraat prognoserapport op te tekenen. Daarna blikken we samen terug op het huidige boekjaar, en onderzoeken we welke fiscale optimalisaties nog mogelijk zijn op maat van jouw onderneming.

Fiscale en boekhoudkundige optimalisaties voor de jaarafsluiting

De lijst aan mogelijke fiscale optimalisaties is uitgebreid. Je Fiscadvies-boekhouder zal steeds optimalisaties voorstellen op maat van jouw onderneming. We geven hier een overzicht van de meest voorkomende fiscale optimalisaties in de aanloop naar het afsluiten van het boekjaar.

Optimalisaties op bedrijfsleidersniveau

  • Pensioensparen: Met het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) kan je als bedrijfsleider extra pensioen opbouwen. Opgelet, dit bedrag is gelimiteerd.
  • Groepsverzekeringen: De individuele pensioentoezegging (IPT) zorgt ervoor dat je als bedrijfsleider op een fiscaal gunstige manier verder aanvullend pensioenkapitaal kunt opbouwen. Bovendien kan het kapitaal ingezet worden voor private vastgoedfinancieringen. De premies zijn aftrekbaar voor zover ze binnen de 80 procentregel vallen.
  • Loonoptimalisaties: Is er voldoende bedrijfsvoorheffing op het brutoloon ingehouden? Zijn de berekende sociale bijdragen voldoende of zijn er eventuele netto-onkostenvergoedingen mogelijk? Allemaal mogelijkheden die je Fiscadvies-boekhouder samen met jou bekijkt.

Optimalisaties op businessniveau

  • Voorafbetalingen: Per kwartaal kan je als vennootschap met voorafbetalingen – voorschotten op de uiteindelijke vennootschapsbelasting - hoge belastingvermeerdering van 6,75 % voorkomen. Nieuwe vennootschappen worden de eerste drie boekjaren vrijgesteld van belastingvermeerdering.
  • Investeringen: Welke investeringen bieden voor het einde van het boekjaar een fiscaal voordeel? Investeer bijvoorbeeld in de elektrificatie van je wagenpark door middel van elektrische bedrijfswagens aan te kopen.

Overleg samen met je Fiscadvies-accountant de optimalisaties die jij kan doorvoeren voor de afsluiting van het boekjaar. 

Meer items
Het laatste kwartaal: optimalisaties voor de afsluiting van het boekjaar

Het laatste kwartaal: optimalisaties voor de afsluiting van het boekjaar

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x