13 oktober 2022

Het boekjaar afsluiten: hoe je boekhouder het verschil maakt

Het boekjaar afsluiten: hoe je boekhouder het verschil maakt

Met het afsluiten van het boekjaar zorg je er als ondernemer voor dat er geen financiële verrichtingen meer in het betreffende boekjaar kunnen worden opgenomen. Je maakt de balans op van het afgelopen boekjaar. Het boekjaar succesvol afsluiten? Laat je boekhouder op basis van een tussentijdse prognose fiscale optimalisaties op maat voorstellen. Zo neem jij een voorsprong in het nieuwe jaar!

Wat doet een boekhouder om je te ondersteunen bij de afsluiting van het boekjaar?

Correct en vlot een boekjaar afsluiten, dat is geen sprintje trekken maar het resultaat van een marathon, van een constante goede samenwerking tussen boekhouder en ondernemer. Je investeert als ondernemer doorheen het jaar dan ook best de tijd in het systematisch en tijdig doorgeven van alle onkostennota’s, facturen en andere documenten - als digitale scan of via het boekhoudprogramma - aan je boekhouder. Zo kan hij of zij al tijdens het laatste kwartaal van het jaar starten met de voorbereidingen voor de afsluiting van het boekjaar.

Tijdens het laatste kwartaal van het boekjaar controleert je boekhouder jouw dossier. Hij of zij maakt afgrenzingen waar nodig (bijvoorbeeld, wanneer een lopende verzekering het kalenderjaar overschrijdt), en controleert de loonpakketten en sociale verzekeringen. Daarna maakt je boekhouder, indien je dat wenst, een tussentijdse prognose op. Loopt alles zoals verwacht? Waar kunnen we, indien nodig, nog bijsturen? Op basis van deze prognose stelt je boekhouder enkele fiscale optimalisaties voor. Misschien kan je nog voorafbetalingen van de belastingen in orde brengen? Of misschien is het opportuun om voor de afsluiting van het boekjaar bijkomende investeringen te doen?

Bij Fiscadvies gebeurt een tussentijdse prognose in samenspraak met de klant, en adviseren we bij de afsluiting van het boekjaar enkel optimalisaties op maat van jouw onderneming, volledig vrijblijvend.

Wat komt er kijken bij de afsluiting van het boekjaar?

De afsluiting van het boekjaar valt voor vele ondernemers samen met het einde van het kalenderjaar, op 31 december. Boeken toe, en een schone lei voor het nieuwe jaar! Niet helemaal, want het boekjaar afsluiten doe jij pas volledig in het nieuwe boekjaar. Wat moet er nog gebeuren? In het nieuwe jaar organiseer je een algemene vergadering voor de aandeelhouders waar je de jaarrekening (met daarin het vermogen, de financiële positie en het resultaat van je onderneming) toelicht. Na de goedkeuring van de cijfers leg je de jaarrekening neer bij de Nationale Bank van België. Werk je samen met een boekhouder? Dan kan hij of zij de jaarrekening voor je opmaken en nadien neerleggen bij de juiste instantie. Maximaal zes maanden na de jaarafsluiting op 31 december moeten alle stappen doorlopen zijn, en is je boekjaar volledig afgesloten!

Laat je bij de afsluiting van het boekjaar begeleiden door een fiscaal expert van Fiscadvies. We peilen naar de noden van je onderneming, wijzen op fiscale opportuniteiten en dienen alle papierwerk op tijd in. 


Meer items
Het boekjaar afsluiten: hoe je boekhouder het verschil maakt

Het boekjaar afsluiten: hoe je boekhouder het verschil maakt

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x